Przepowiednia Malachiasza

Awatar użytkownika
Blad
Posty: 550
Rejestracja: 12 stycznia 2011, 20:33
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Przepowiednia Malachiasza

Post autor: Blad » 21 stycznia 2011, 19:50

Przepowiednia Malachiasza – lista 112 krótkich łacińskich zdań mających opisywać wszystkich papieży, a także niektórych antypapieży, począwszy od Celestyna II wybranego w 1143. Ostatnią osobą w przepowiedni Malachiasza jest "Piotr Rzymianin", którego pontyfikat zakończy się zniszczeniem Rzymu.

Powstanie przepowiedni

Przepowiednia opiera się na wizjach, które św. Malachiasz rzekomo przeżył w czasie pobytu w Rzymie w 1139 r. na zaproszenie papieża Innocentego II. Opisał on swoje wizje w postaci krótkich, zakodowanych zdań. Manuskrypt Malachiasza został podobno zdeponowany w Rzymskich Archiwach przez Innocentego i w późniejszych czasach zapomniany.

Autentyczność i celność przepowiedni

Biograf Malachiasza Bernard z Clairvaux nie wspomina nigdzie o tej przepowiedni, ani nie jest ona nigdzie opisana aż do czasów jej odkrycia w 1590 r., a to według biblistów może znaczyć, że jest to XVI-wieczne fałszerstwo[1].

Według przeciwników autentyczności dokumentu należy pamiętać, że wszystkie interpretacje przepowiedni prowadzone są post factum i na jej podstawie nikt nie zdołał jeszcze przewidzieć, kto zostanie papieżem przed jego faktycznym wyborem, a krótkie motta opisujące papieży wybranych jeszcze przed odnalezieniem dokumentu są znacznie bardziej dokładne niż te opisujące przyszłych papieży.

Sceptycy w ogóle wątpiący w trafność przepowiedni uważają, że podobieństwa istniejące pomiędzy enigmatycznymi charakterystykami, a faktycznie wybranymi papieżami są jedynie przypadkowe i wynikają z ogólnikowości opisów, mogących drogą spekulacyjnych interpretacji być dopasowanymi do praktycznie każdego elekta.

Pełny tekst przepowiedni

Ex castro Tyberis
Inimicus expulsus.
Ex magnitudine montis.
Abbas Suburranus.
De rure albo.
Ex tetro carcere.
Via trans-Tyberina.
De Pannonia Tusciae.
Ex ansere custode.
Lux in ostio.
Sus in cribo.
Ensis Laurentii.
De schola exiet.
De rure bovensi.
Comes signatus.
Canonicus de latere.
Avis Ostiensis.
Leo Sabinus.
Comes Laurentius.
Signum Ostiense.
Hierusalem Campaniae.
Draca depressus.
Anguinus vir.
Concionatur Gallus.
Bonus Comes.
Piscator Tuscus.
Rosa composita.
Ex teloneo liliacei Martini.
Ex rosa leonina.
Picus inter escas.
Ex eremo celsus.
Ex undarum benedictione.
Concionator patereus.
De fessis Aquitanicis.
De sutore osseo.
Corvus schismaticus.
Frigidus Abbas.
De rosa Attrebatensi.
De montibus Pammachii.
Gallus Vice-comes.
Novus de Virgine forti.
De cruce Apostilica.
Luna Cosmedina.
Schisma Barcinonicum.
De Inferno praegnanti.
Cubus de mixtione.
De meliore sydere.
Nauta de ponte nigro.
Flagellum Solis.
Cervus Sirenae.
Corona veli aurei.
Lupa caelestina.
Amator crucis.
De modicitate lunae.
Bos pascens.
De capra et Albergo.
De cervo et Leone.
Piscator Minorita.
Praecursor Siciliae.
Bos Albanus in portu.
De parvo homine.
Fructus jovis juvabit.
De craticula Politiana.
Leo Florentius.
Flos pilaei aegri.
Hiacynthus medicorum.
De corona Montana.
Frumentum floccidum.
De fide Petri.
Aesculapii pharmacum.
Angelus nemorosus.
Medium corpus pilarum.
Axis in medietate signi.
De rore caeli.
De antiquitate Urbis.
Pia civitas in bello.
Crux Romulea.
Undosus Vir.
Gens perversa.
In tribulatione pacis.
Lilium et rosa.
Jucunditas crucis.
Montium custos.
Sydus Olorum.
De flumine magno.
Bellua insatiabilis
Poenitentia gloriosa.
Rastrum in porta.
Flores circumdati.
De bona Religione.
Miles in bello.
Columna excelsa.
Animal rurale.
Rosa Umbriae.
Ursus velox.
Peregrinus Apostolicus
Aquila rapax.
Canis et coluber.
Vir religiosus.
De balneis hetruriae.
Crux de cruce.
Lumen in caelo.
Ignis ardent.
Religio depopulata.
Fides intrepida.
Pastor angelicus.
Pastor et Nauta.
Florus florum.
De medietate Lunae.
De labore Solis.
Gloria olivae.

In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Iudex tremedus iudicabit populum suum. Finis.
Interpretacja [edytuj]

Interpretacje haseł przepowiedni wiążą się z reguły ze znalezieniem połączenia pomiędzy danym hasłem, a miejscem urodzenia papieża, jego herbem lub zdarzeniami związanymi z jego wyborem. Na przykład pierwsze hasło Ex castro Tiberis (z zamku na Tybrze) pasuje do papieża Celestyna II, który urodził się w Citta di Castello przy rzece Tyber. Papież Klemens XIII, który używał róży jako swojego symbolu, został opisany jako "Rosa Umbriae" – róża Umbrii.

W ostatnich latach współcześni badacze przepowiedni powrócili do analizy przepowiedni Malachiasza, znajdując w niej nowe, według ich interpretacji trafne wizje – choć te interpretacje są podważane przez sceptyków.

* Pastor et Nauta (pasterz i żeglarz) – to określenie przypisuje się papieżowi Janowi XXIII. Przed wyborem na papieża był patriarchą Wenecji i zapewne pływał gondolami (łodziami).

* Florus Florum (kwiat kwiatów) – określenie to pasuje jakoby do Pawła VI na herbie którego znajdowały się trzy heraldyczne kwiaty lilii. Niemniej poprzedni papieże także mieli kwiaty we własnych herbach, więc kwiatem kwiatów mógł być każdy z nich.

* De medietate Lunae (z połowy księżyca) – niektórzy uważają iż pasuje do papieża Jana Pawła I, który został wybrany 26 sierpnia 1978, dzień po tym kiedy księżyc wszedł w ostatnią kwadrę i panował zaledwie niewiele ponad miesiąc (33 dni – miesiąc księżycowy wynosi 28 dni), a więc umarł on na jeden dzień przed połową księżyca. Papież Jan Paweł I był nazywany papieżem uśmiechu – więc półksiężyc miałby się odnosić do jego ust, które przyjmują kształt połowy księżyca podczas uśmiechu

* De labore Solis (z pracy Słońca) – zwolennicy tej przepowiedni zauważają iż Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 w dniu zaćmienia słońca, a jego pogrzeb odbył się w czasie innego zaćmienia słońca 8 kwietnia 2005. Przed jego śmiercią mówiło się też, że pasuje do tego określenia, bo wędruje po Ziemi (pielgrzymki) niczym Słońce. W powieści Marcina Wolskiego Według św. Malachiasza słońce zostało skojarzone z symbolem Solidarności a praca: z robotniczą przeszłością Karola Wojtyły.

* Gloria Olivae (chwała oliwki) przypisuje się Benedyktowi XVI[2] ponieważ jednym z symboli zakonu św. Benedykta jest gałązka oliwna[3] (zwolennicy przepowiedni uważają, iż przyjęcie takiego imienia przez Papieża doskonale łączy go z zakonem benedyktynów). Jeszcze inna interpretacja wiąże się z faktem, że Ratzinger urodził się 16 kwietnia, w dniu śmierci św. Benedykta Józefa Labrè (26 marca 1748 – 16 kwietnia 1783).

Można spotkać się także z interpretacją, która sugeruje, że gloria olivae ma coś wspólnego z faktem, że Joseph Ratzinger był prefektem Kongregacji do spraw Nauki Wiary (zatem miał bronić doktryny Kościoła):

Obj. (Apokalipsa św. Jana) 11:4-5 "Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana wszystkiej ziemi. A jeśliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjacioły ich; a jeśliby im kto chciał szkodzić, ten też tak musi być zabity."[4]

Jeszcze inna interpretacja jest następująca: Słowa "chwała oliwki" od dawna wiązano z ciemnym kolorem oliwki, co miałoby znaczyć, że papież będzie czarnoskóry. Benedykt XVI czarnoskóry nie jest, ale ma w herbie wizerunek głowy Murzyna. Kolejna łączy się z interpretacją "drzewa oliwnego" jako symbolu przywiązania do tradycji i konserwatyzmu.
Przyszły papież [edytuj]

Według przepowiedni do wyboru pozostał już tylko jeden papież – Petrus Romanus (Piotr Rzymianin). Interpretacje tej inskrypcji są różne. Badacze twierdzą, iż może być on Włochem (Rzymianin) lub papieżem innej rasy, który przyjmie imię Piotr II.[5]

Brak numeru przy ostatnim zapisie na liście może jednak sugerować, że przed nim nastąpi jeszcze dowolna liczba innych papieży. Byłoby to zgodne z innymi przepowiedniami (np. Sybilla: "Jeśli dobrze czynić będą i Bogu posłuszeństwo oddadzą, On doda im lat; jeśli zaś Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci im się i skróci liczbę lat istnienia świata."). Można zatem przepowiednię Malachiasza potraktować jako listę papieży od Piotra do Benedykta XVI, z dodatkową notką na temat tego, który będzie ostatni.

Brak numeru przy inskrypcji "Petrus Romanus" może też oznaczać iż odnosi się ona do ostatniego "numerowanego" papieża, czyli Benedykta XVI i że to on jest ostatnim papieżem. Mogłoby na to wskazywać kilka faktów:

* Powrót przez Papieża do Mszy Wszech Czasów i tradycyjnej liturgii, czyli cofanie się do korzeni chrześcijaństwa. (Piotr)
* Ograniczenie liczby pielgrzymek i dłuższe przebywanie w Rzymie. (Rzymianin)

Ostatnie, najdłuższe hasło brzmi:

"In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis."

"W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść [swe] owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec."

Lista ostatnich papieży wg Przepowiedni Malachiasza

Szukający potwierdzenia słuszności przepowiedni uważają, iż ostatni papieże pasują do niej:

* Pius X – (Giuseppe Melchiorre Sarto) – Ignis ardent
* Benedykt XV (Giacomo della Chiesa) – Religio depopulata
* Pius XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti) – Fides intrepida
* Pius XII (Eugenio Pacelli) – Pastor Angelicus
* Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) – Pastor et Nauta
* Paweł VI (Giovanni Battista Montini) – Flos Florum
* Jan Paweł I (Albino Luciani) – De medietate Lunae
* Jan Paweł II (Karol Wojtyła) – De labore Solis
* Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) – Gloria Olivae

Przypisy

1. ↑ Roman Zając: Proroctwo św. Malachiasza. 21 kwi 2005. [dostęp 2010-11-19].
2. ↑ Oliwa w symbolice liturgicznej reprezentuje Ducha Świętego. Ponieważ, uznaje się iż wyboru papieża dokonuje Duch Święty poprzez kardynałów zebranych na konklawe, właściwie każdemu papieżowi można przypisać określenie "Chwała Oliwna" – jako wybranego przez Ducha Świętego.
3. ↑ Benedyktyni nie mają oficjalnego godła, a gałązka oliwna jest jedynie ich nieoficjalnym symbolem, podobnie jak nazwa Oliwetanie która w rzeczywistości opisuje tylko bardzo mały odłam tego zakonu. Nazwa pochodzi od nazwy miejsca, gdzie ulokowano ich klasztor (Góra Oliwna, łac. Mons Oliveti, wł. Monte Oliveto, koło Akkony).
4. ↑ Ta interpretacja pochodzi ze strony racjonalista.pl, na której posłużyła jako przykład, że każdemu z kandydatów na nowego papieża można przypisać określenie chwała oliwna. Niemniej jednak cytowany fragment ciężko powiązać w jakikolwiek sposób z osobą prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary. Fragment zawarty na stronach racjonalista.pl pochodzi jednakże z roku 2000, a jest cytatem z materiałów dziennikarza BBC, który uzasadnił ten typ w następujący sposób: "Kardynał Joseph Ratzinger jest od pilnowania doktryny." [por. Obj. 11:4-5].
5. ↑ Żaden z papieży nie przyjął imienia Piotr II. Panuje przesąd, że gdyby któryś papież przyjął to imię, to najpóźniej do końca jego pontyfikatu nastąpi koniec świata.
Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste
Wędzonki, kiełbasa, szynka
http://www.smokedsausage.uk

Awatar użytkownika
Blad
Posty: 550
Rejestracja: 12 stycznia 2011, 20:33
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Przepowiednia Malachiasza

Post autor: Blad » 22 stycznia 2011, 11:57

Jedną z ciekawszych postaci otaczających Nalachiasza był św Bernard z Clairvaux (Bernard de Fontaine. Reformator reguły zakonu Cystersów, to jemu właśnie przypisuje się napisanie reguły Zakonu Templariuszy. Tajemnica goni tajemnicę. Ale wróćmy do przepowiedni, a zwłaszcza do ostatnich czasów,
"W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść [swe] owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec."
Ostatnie napady na Kościół Koptycki w Egipcie i petycja wystosowana przez papieża do rządu Egipskiego, która z resztą została potraktowana jako wtrącanie sie w sprawy wewnętrzne kraju.
Około 100 osób jest rannych i 21 poniosło śmierć po wybuchu bomby przed kościołem koptyjskim w Aleksandrii. Doszło do ulicznych zamieszek.
Ładunek wybuchowy eksplodował około pół godziny po północy. Wierni wychodzili właśnie ze świątyni. Atak sprowokował setki chrześcijan do wyjścia na ulice, gdzie doszło do starć. Grupy chrześcijan i muzułmanów obrzucały się kamieniami, podpalano samochody - pisze Reuters, powołując się na świadków.
Informacja z dzisiaj tj 22 stycznia 2011
Kairski uniwersytet Al-Azhar, czyli główny ośrodek teologiczny sunnickich muzułmanów, zamroził stosunki z Watykanem, bo "Benedykt XVI obraża islam". - Papież prosił o ochronę chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Trudno zrozumieć, dlaczego odebrano to negatywnie - odpowiada Watykan http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/ ... pieza.html
Wystarczy przejrzeć Internet i ślady "prześladowania" można znaleźć na wielu stronach. Ataki są bardzo agresywne również i w polityce wielu państw. Laicyzacja społeczeństw, państwa gdzie Islam przejmuje kontrolę, to wszystko może być potwierdzającym sygnałem spełniającej się przepowiedni.
Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste
Wędzonki, kiełbasa, szynka
http://www.smokedsausage.uk

Awatar użytkownika
Blad
Posty: 550
Rejestracja: 12 stycznia 2011, 20:33
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Przepowiednia Malachiasza

Post autor: Blad » 27 stycznia 2011, 19:11

A oto raport
170 tys. chrześcijan rocznie oddaje życie za wiarę, a ok. 200 mln jest krwawo i brutalnie prześladowaniach - wynika z raportu "Prześladowani i zapomniani" obejmującego lata 2009-2010.

- Liczby prześladowań chrześcijan są smutne, ale się nie zmieniają, a zmienia się tylko ich geografia - podkreślił podczas prezentacji raportu dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, ks. Waldemar Cisło.

Raport przygotowany przez organizację międzynarodową Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) został zaprezentowany w czwartek w Sekretariacie Episkopatu Polski.

Jak powiedział ks. Cisło, głównym celem raportu jest przede wszystkim uświadomienie faktu, że "ludzie krzyżowani i zabijani za wiarę, to nie tylko temat z czasów starożytności chrześcijańskiej, ale niestety również dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie 170 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę".

- Inaczej mówiąc, co trzy minuty gdzieś na świecie jest zabijany nasz brat, czy siostra tylko za to, że są wyznawcami Chrystusa - dodał.

Zaznaczył, że do dyskryminacji chrześcijan dochodzi w ponad 70 krajach świata. "Oznacza to, że w co trzecim kraju brak pełnej wolności religijnej" - podkreślił.
Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste
Wędzonki, kiełbasa, szynka
http://www.smokedsausage.uk

Asef
Posty: 4
Rejestracja: 16 sierpnia 2012, 08:43

Re: Przepowiednia Malachiasza

Post autor: Asef » 16 sierpnia 2012, 10:17

Ostatnim papieżem może być Tarcisio Pietro Evasio Bertone, który się urodził w Romano Canavese.
Malachiasz pisał, że ostani będzie Pietro Romano.

http://it.wikipedia.org/wiki/Tarcisio_Bertone

Tarcisio Pietro Evasio Bertone= Pietro
Romano Canavese= Romano

Pietro Romano to z Włoskiego Piotr Rzymianin.

http://www.youtube.com/watch?v=fEEC1ba-Jn0

Co o tym myślicie ?, czyżby to on byłby tym papieżem o którym zapowiedział Malachiasz, patrząc też na obecne afery za spiżową bramą

http://www.tvn24.pl/raporty/afera-za-spizowa-brama,441

Awatar użytkownika
Blad
Posty: 550
Rejestracja: 12 stycznia 2011, 20:33
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Przepowiednia Malachiasza

Post autor: Blad » 18 sierpnia 2012, 14:41

Przepowiednie maja to do siebie że spełniają się kiedy o nich nie wiemy albo przypomiany o nich w ostatnim momencie. Kiedy jesteśmy na nie przygotowani, mamy na nie wpływ.
Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste
Wędzonki, kiełbasa, szynka
http://www.smokedsausage.uk

ODPOWIEDZ