Czy istnieją podziemne światy

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Czy istnieją podziemne światy

Post autor: janusz » 27 kwietnia 2016, 23:30

Księga Amduat

Egipska Księga o zaświatach przekazuje topografię świata podziemnego z podziałem na 12 części, z których każda odpowiada jednej godzinie. Jest to odzwierciedlenie świata żywych : przez zaświaty również przepływa rzeka, kraina jest podzielona na nomy ze stolicami, własnymi bóstwami i zamieszkałymi tam duszami zmarłych. W swej nocnej podróży Re przebywa przez całą tę krainę i za każdym razem gdy dociera do nowego nomu, ów skrupulatny traktat wyszczególnia jego długość i szerokość, podaje nazwę terenu oraz imiona zamieszkujących go bogów. Towarzyszące opisowi formuły maja służyć pomocą duszy, która podróżuje w orszaku ze słońcem. Księgę Amduat w pewnym sensie można łączyć z najstarszym znanym dziełem tego typu kartografii – Księgą Dwóch Dróg. Pierwotne zapisy Księgi Amduat pochodzą z okresu Nowego Państwa.

PIERWSZA GODZINA NOCY

Obrazek

Ten bóg wkracza w ziemię w bramę zachodniego horyzontu. 120 itrru jest do przebycia w tym rejonie zanim dotrze on do bogów zaświatowych. Dolina Ra jest imieniem pierwszego pola Dat. On rozdziela w nim grunty bogom, którzy mu towarzyszą. On zaczyna udzielać wskazówek i troszczyć się o zaświatowych w tym rejonie. Zostało to uczynione zgodnie ze wzorcem w Ukrytym Pomieszczeniu Dat. Kto zna te obrazy, sam jest podobieństwem Wielkiego Boga. To jest korzystne dla niego na ziemi, rzeczywiście doskonałe. Niezwykle pożyteczne jest to dla niego w Dat. „Ta Która Roztrzaskuje Czoła Nieprzyjaciół Ra„ jest imieniem tej pierwszej godziny nocy, która towarzyszy temu bogu w tym rejonie.

DRUGA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Wielkiego Boga w Uernes. 309 iteru wynosi długość tego rejonu, 120 iteru szerokość. „Dusze Z Dat„ jest imieniem tych istot boskich, które są w tym rejonie. Ten kto zna ich imiona będzie przy nich, ten Wielki Bóg przydzieli mu grunty w rejonie Uernes. Będzie się on zatrzymywać przy „Tym Który Się Zatrzymuje„ będzie podążać za tym Wielkim Bogiem. Będzie on wchodzić w ziemię i otwierać Dat, będzie odcinać loki „ Kędzierzawym „. Będzie on przechodzić obok „Pożeracza Osła„ za Maat, która przydziela grunty. Zawsze będzie on jeść chleb na Barce Ziemi. Będzie mu dana przednia lina Taubi. Te dusze z Dat są namalowane w swych kształtach w Ukrytym Pomieszczeniu. Początek pisma jest na zachodzie. Będzie się im składać ofiarę na ziemi w ich imionach. To jest pożyteczne dla człowieka na ziemi, prawdziwie doskonałe milion razy. Kto zna te słowa, które ci bogowie z Dat mówią do tego boga i słowa, które ten bóg mówi do nich, jest tym, który się zbliża do zaświatowych. To jest pożyteczne dla niego na ziemi, prawdziwie doskonałe. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu bogu w tym rejonie brzmi „Mądra Która Ochrania Swego Pana„.

TRZECIA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie majestatu tego Wielkiego Boga w rejonie bóstw Pertiju. Podróżowanie przez tego boga po Dolinie Ozyrysa. 480 iteru wynosi długość tego rejonu, szerokość 120. Ten Wielki Bóg udziela wskazówek tym, którzy są w otoczeniu Ozyrysa w tej krainie, on rozdziela im grunty na tych polach. „ Tajemne Dusze „ to imię bogów, którzy są w tym rejonie. Kto zna ich imiona na ziemi, będzie dopuszczony do miejsca, gdzie jest Ozyrys. Będzie mu dana woda na jego polach. „ Dolina Jedynego Pana Gdzie Powstają Ofiary Grobowe „ jest nazwą tego rejonu. Te tajemnicze obrazy tajemnych dusz zostały uczynione w ten sposób, jak to jest namalowane w Ukrytym Pomieszczeniu Dat. To jest użyteczne dla człowieka na ziemi i nekropolii, prawdziwie doskonałe. Kto je zna, ten przejdzie obok nich, nie zginie przez ich ryk, nie wpadnie do ich jam. Kto to zna, ten należy do miejsc nekropoli, ma swe ciasta ofiarne przy twarzy razem z Ra. Kto to zna, należy do świetlanych duchów, a jego nogi są silne i nie wejdzie on do miejsca zniszczenia. Będzie on wychodzić jako kształt, jako ten, który oddycha powietrzem w swej godzinie. Imię godziny, do której należy ten bóg w tym rejonie brzmi „Ta Która Rozcina Dusze„.

CZWARTA GODZINA NOCY

Obrazek

Majestat tego boga przebywa następnie holowany w Tajemniczej Jaskini Zachodu. Troszczy się o tych, którzy są w niej za pomocą swego głosu, chociaż nie widzi ich. Nazwa tej jaskini „Żyją Te Istoty Które Się Stały„. Nazwa bramy tej jaskini „Ukryte Przeciąganie„. Kto zna ten wizerunek tajemniczych dróg Rasetau, niedostępne drogi pustynne Imhet i ukryte bramy w krainie „Sokarisa Który Jest Na Swym Piasku„ ten je chleb po stronie Żyjących w świątyni Atuma. Ten kto wie, która z dróg jest właściwa, ten obejdzie niedostępne drogi Ratesau i zobaczy obraz Imhet. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu „Ta Która Jest Wielka Swą Mocą„.

PIĄTA GODZINA NOCY

Obrazek

Ten Wielki Bóg jest holowany po właściwych drogach Dat w górnej połowie tajemniczej jaskini „Sokarisa Który Jest Na Swym Piask „. Niewidzialny i niedostrzegalny jest ten tajemniczy wizerunek krainy, która jest pod ciałem tego boga. Istoty boskie, które są tam, gdzie jest ten bóg słyszą głos Ra, kiedy on woła do swego otoczenia. Imię bramy tej siedziby brzmi „Ukryta Kraina„. Tajemnicze drogi Zachodu, Bramy Ukrytego Pomieszczenia, niedostępne miejsce Krainy Sokarisa. To jest ciało w pierwszej formie stawania się. Imię bogów, którzy są w tej jaskini brzmi „ Dusze Które Są W Dat „. Ich kształty są tym, co jest w ich godzinie, są ich tajemniczymi formami. Nieznany i niewidzialny jest ten wizerunek samego Horusa. Te wizerunki zostały uczynione według tego wzoru, jaki jest namalowany w Ukrytym Pomieszczeniu Dat, w jego południowej części. Kto to zna, tego dusza jest zadowolona i on zadowolony z ofiar Sokarisa. Chemit nie może posiekać jego zwłok, on przechodzi spokojnie obok niego. Będzie się tym bóstwom składać ofiary na ziemi. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu w tej jaskini brzmi „Ta Która Towarzyszy W Swej Barce„.

SZÓSTA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w wodnych głębinach „Pani Tych Którzy Są W Dat„. On udziela wskazówek bóstwom, które są w niej, on rozkazuje, aby się zajęły swymi ofiarami w tym rejonie. Podróżuje po tej całej drodze wyposażony w swoją barkę, przydziela im grunty jako ofiary, daje im wodę z ich doliny podczas przeciągania przez Dat dzień po dniu. Imię bramy tego rejonu brzmi „Z Ostrymi Nożycami„. Tajemnicza droga zachodu, po której wodach ten Wielki Bóg podróżuje w swej barce, aby się troszczyć o tych, którzy są w Dat. Ich godziny, tajemnicze istoty są dodawane w ich imionach, poznane w ich bytach, wymodelowane w ich kształtach. Ten tajemniczy wizerunek Dat nie zostanie poznany przez jakichkolwiek ludzi. Ten obraz jest namalowany w taki właśnie sposób w Dat, południowej części Ukrytego Pomieszczenia. Kto go zna, temu się należą ofiary grobowe w Dat, jest on zadowolony z ofiar bogów, którzy są w orszaku Ozyrysa, będzie się jemu i jego krewnemu składać ofiary na ziemi. Wskazania udzielone przez tego boga, aby dać ofiarę bóstwom zaświatowym. Kiedy on ku nim podąża, one go widzą i stają na swych polach. Ich ofiary stają się dzięki temu co im rozkazuje ten Wielki Bóg. „ Głębina Wodna Pani Tych W Dat „ jest imieniem tego rejonu. To jest droga barki słonecznej. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu bogu w tym rejonie brzmi „Przybycie Które Sprawia To Co Jest Właściwe„.

SIÓDMA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w Jaskini Ozyrysa. Wskazówki udzielane przez Majestat tego boga w tej jaskini istotom boskim, które są w niej. Ten bóg przybiera inną postać w tej jaskini, on odwraca drogę od Apopisa dzięki magicznemu zaklęciu Izydy i Starego Heka. Imieniem bramy tego rejonu jest „Brama Ozyrys„. Imię tego rejonu brzmi „Tajemnicza Jaskinia„. Tajemnicza droga Zachodu, po której ten Wielki Bóg przeciąga w swojej barce świętej, on przeciąga tą drogą, która jest bez wody i beż możliwości holowania. On tam podróżuje dzięki magii Izydy i Starego Heka i dzięki zaklęciom magicznym, które są w ustach jego samego. Przy tej jaskini w Dat zostanie uczynione posiekanie Apopisa, ale jego miejsce jest w niebie. Te sceny zostały w ten sposób namalowane w północnej części Ukrytego Pomieszczenia w Dat. To jest pożyteczne dla tego i dla którego to zostanie uczynione w niebie i na ziemi. Kto to zna, jest jedną z dusz przy Ra. Oto zostały odprawione te czary Izydy i Starego Heka, które oni wykonali jako odparcie Apopisa przez Ra na Zachodzie. To zostało uczynione w Ukrytym Pomieszczeniu Dat, czyni się to także na ziemi. Ten kto to zna jest w barce słonecznej w niebie i na ziemi. Ten wizerunek zna niewielu. Kto nie zna rozwiązania nie może odeprzeć Apopisa. Co się tyczy tej ławicy piaskowej Nehaher w Dat, 450 łokci wynosi jej długość, on ją wypełnia swymi splotami. Dokonuje się na niej jego rzezi, a ten bóg nie przechodzi obok niego, zmieniając kierunek drogi od niego ku Jaskini Ozyrysa. Ten bóg podąża do tego rejonu w wizerunku węża „Tego Który Otacza„. Kto o tym wie na ziemi, tego wody Nehaher nie może wypić. Nie może dusza tego, kto o tym wie zniknąć w wyniku gwałtowności tych istot boskich, które są w tej jaskini. Nie pożre krokodyl duszy tego, kto zna. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu w tej jaskini brzmi „Ta Która Odpiera Hiu I Ucina Głowę Nehaher„.

ÓSMA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w jaskiniach tajemniczych bogów, którzy są na swym piasku. On udziela im wskazówek ze swojej barki. Jego bogowie ciągną go w niedostępnym ucisku węża Mehen. Imię bramy tego rejonu brzmi „Stojąca Bez Zmęczenia„. Imię tego rejonu brzmi „Sarkofag Jego Bogów„. Tajemnicze jaskinie Zachodu, obok których Wielki Bóg przeciąga w swej barce jako ten, którego ciągną jego bogowie, którzy są w Dat. Te sceny zostały wykonane według wzoru jaki jest namalowany w północnej części Ukrytego Pomieszczenia w Dat. Ten kto zna ich imiona, jest tym, do którego należą szaty na ziemi i nie będzie on odparty od tajemniczych bram. Będzie on nakarmiony w Wielkim Grobie zaprawdę doskonale. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu brzmi „Pani Głębokiej Nocy„.

DZIEWIĄTA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w tej jaskini. On udziela wskazówek ze swojej barki bogom, którzy w niej są. Także załoga barki tego Wielkiego Boga przebywa w tym rejonie. Imię bramy tego rejonu, obok którego ten Wielki Bóg przeciąga, aby przebywać na wodnych obszarach tego rejonu brzmi „To Co Strzeże Wylewu„. Nazwa tego rejonu brzmi „Z Wytryskającymi Istotami„. Tajemnicza jaskinia Zachodu, przy której Wielki Bóg i jego orszak przebywa w Dat. Te sceny zostały wykonane razem z ich nazwami tak, jak ten wzór, który jest namalowany we wschodniej części Ukrytego Pomieszczenia w Dat. Kto zna ich imiona na ziemi i zna miejsce ich tronów na Zachodzie, ten zajmie swój tron w Dat i pozostanie tam pod władzą Pana Potrzeb jako ten, który jest usprawiedliwiony głosem przed Trybunałem w dniu sądu. To jest pożyteczne dla tego, kto to zna na ziemi. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu w tej jaskini brzmi „Wielbiąca Która Chroni Swego Pana„.

DZIESIĄTA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w tej jaskini. On udziela wskazówek istotom boskim, które są w niej. Imię bramy tego rejonu, obok którego ten Wielki Bóg przeciąga brzmi „Wielkie Formy I Zrodzone Kształty„. Nazwa tego rejonu brzmi „Z Głęboką Wodą I Wysokimi Brzegami„. Tajemnicza jaskinia Zachodu, w której przebywa Chepry i Ra, w której bogowie, świetlane duchy i zmarli żalą się na tajemniczy wizerunek Igeret. Te sceny zostały wykonane tak, jak ten wzór, który jest namalowany we wschodniej części Ukrytego Pomieszczenia w Dat. Kto je zna z imienia, ten przemierzy Dat aż do końca i nie będzie odpędzony przez „ Oświetlających Niebo „ przy Ra. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu na tajemniczych drogach tego rejonu brzmi „Wściekła Która Zarzyna Nieszczęsnych„.

JEDENASTA GODZINA NOCY

Obrazek

Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w tej jaskini. On udziela wskazówek istotom boskim, które są w niej. Imię bramy tego rejonu, obok którego ten Wielki Bóg przeciąga brzmi „Miejsce Spoczynku Tych Którzy Są W Dat„. Nazwa tego rejonu „Krawędź Jaskini Która Liczy Trupy„. Tajemnicza jaskinia Dat, obok której przeciąga ten Wielki Bóg, by wyjść ze Wschodniej Góry nieba. Czas połyka ich wizerunki przed „Patrzącym„ który jest w tym rejonie. On ponownie je odda przy narodzinach Chepry na ziemi. Te sceny zostały uczynione w ten sposób, jak ten wzór, który jest namalowany w ukryciu Dat we wschodniej części Ukrytego Pomieszczenia. Kto to zna, ten dzieli swoją ofiarę jako dobrze zaopatrzony duch świetlany w niebie i na ziemi, zaprawdę doskonale. Imię godziny nocy, która towarzyszy temu Wielkiemu Bogu w tej jaskini brzmi „Ugwieżdżona Pani Barki Która Odtrąca Wroga Swym Ukazaniem Się„.

DWUNASTA GODZINA NOCY

Obrazek


Przebywanie Majestatu tego Wielkiego Boga w tej jaskini „Koniec Praciemności„. Ten Wielki Bóg będzie narodzony w swej formie Chepry w tej jaskini. Powstają Nut i Nenet, Huh i Huhet przy tej jaskini na narodzenie tego Wielkiego Boga, ponieważ on wychodzi z Dat, zasiada w barce dziennej i wychodzi spomiędzy ud Nut. Imię bramy tego rejonu „Ta Która Podnosi Bogów„. Imię tego rejonu „Z Powstającą Ciemnością I Rozświetlającym Narodzeniem„. Tajemnicza jaskinia Dat, w której ten Wielki Bóg będzie zrodzony, aby wyłonić się z Nun i umieścić na ciele Nut. Te sceny zostały uczynione tak, jak ten wzór, który jest namalowany we wschodniej części Ukrytego Pomieszczenia Dat. To jest pożyteczne dla tego, kto to zna na ziemi, w niebie i w ziemi.

Początek światła, koniec praciemności. Bieg Ra na Zachodzie, tajemnicze cele, które ten bóg w nim urzeczywistnia. Wybrane przewodniki, tajemnicze pismo z Dat, które nie będzie znane żadnym ludziom z wyjątkiem wybranych. Ten wizerunek został wykonany w ten sposób, jak w Tajemniczym Pomieszczeniu Dat, niewidzialnym, niedostrzegalnym. Kto zna te tajemnicze wizerunki jest dobrze zaopatrzonym duchem świetlanym. Zawsze wychodzi on i wchodzi do Dat, zawsze mówi do żyjących. Jak zostało zaprawdę stwierdzone milion razy.


http://egipt-faraonow.blogspot.com/p/ksiega-amduat.html

ODPOWIEDZ