Czym jest Islam dla Chrześcijan

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: janusz » 02 lutego 2011, 18:49

Krótkie wprowadzenie do Islamu:

"Pięć filarów" islamu
Są one podstawą życia muzułmanina: wiara, modlitwa, troska o potrzebujących - zaka, samooczyszczenie i pielgrzymka do Mekki dla tych, których na to stać.

Czym jest Koran

Koran to zbiór słów objawionych Muhammadowi przez Boga za pośrednictwem Archanioła Gabriela. Przechowywany w pamięci Muhammada, został później spisany przez jego Towarzyszy i skrybów, uzgadniających tekst z Muhammadem jeszcze za jego życia. Żadne słowo ze 114 rozdziałów - Sur, przez wieki nie uległo zmianie, tak więc Koran jest pod każdym względem oryginalnym i świętym tekstem objawionym Muhammadowi czternaście stuleci temu.

Czy są jeszcze jakieś inne święte źródła?

Tak, sunna, zbiór wypowiedzi i czynów Proroka, jest dla muzułmanów drugim autorytatywnym źródłem. Hadisy to relacje o decyzjach, czynach i wypowiedziach Muhammada. Wiara w sunne jest częścią doktryny islamu.

Pożywienie

Reguła, jakiej muzułmanie przestrzegają w odżywianiu się, mimo że prostsza od przepisów dotyczących żywienia się obowiązujących żydów i pierwszych chrześcijan, zabrania spożywania wieprzowiny i napojów alkoholowych. Prorok nauczał, że "twoje ciało tobą rządzi" a spożywanie zdrowych potraw i prowadzenie zdrowego trybu życia są nakazami wiary.

Jak islam traktuje ludzkie prawa?

Wolność sumienia jest zagwarantowana w Koranie:
Nie ma przymusu w religii. (2:256)
Życie i własność wszystkich obywateli państwa muzułmańskiego są święte bez względu na wiarę. Rasizm jest niezrozumiały dla muzułmanów, gdyż Koran tak mówi o ludzkiej równości:
13 O ludzie!
Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety
i uczyniliśmy was ludami i plemionami,
abyście się wzajemnie znali.
Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was,
w obliczu Boga,
to najbardziej bogobojny spośród was!
Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący,
dobrze świadomy!

Co islam twierdzi o wojnie?

Podobnie jak chrześcijaństwo, islam pozwala walczyć w samoobronie, w obronie wiary lub w obronie wyrzuconych siłą ze swych siedzib. Określa wyraźne zasady walki, m. in. zakaz ranienia cywilów, niszczenia zbiorów, drzew i trzody. Muzułmanie twierdzą, że niesprawiedliwość zapanuje na świecie, jeśli dobrzy ludzie nie będą przygotowani na poświęcenie swego życia w słusznej sprawie.

Koran mówi:
190 Zwalczajcie na drodze Boga tych,
którzy was zwalczają,
lecz nie bądźcie najeźdźcami."


Krowa (2:190)
61 A jeśli oni skłonią się do pokoju,
to i ty się ku niemu skłoń
i zaufaj Bogu!
Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący!


Łupy (8;61)
Wojna zatem jest rozwiązaniem ostatecznym i podlega ścisłym warunkom obwarowanym świętym prawem. Termin dżihad dosłownie znaczy "wysiłek, walka" a muzułmanie wierzą, że są dwa rodzaje dżihadu. Oprócz wojny jest to przede wszystkim wewnętrzny bój, jaki każdy toczy ze swoimi egoistycznymi potrzebami, aby uzyskać spokój ducha".

Co muzułmanie myślą o śmierci?

Muzułmanie, podobnie jak żydzi i chrześcijanie, wierzą, że życie na ziemi jest tylko przygotowaniem do życia po śmierci. Wierzą w Dzień Sądu Ostatecznego, zmartwychwstanie, Niebo i Piekło. Po śmierci ciało muzułmanina myje się - zwykle czyni to członek rodziny - owija się w czysty materiał i grzebie po zmówieniu modlitwy, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Pogrzeb uważa się za ostatnią posługę , jaką muzułmanin może oddać swym krewnym i okazję do refleksji nad przemijalnością życia. Prorok nauczał, że tylko trzy rzeczy mogą pomóc zmarłemu w zaświatach: jałmużny, których udzielał, wiedza, której nauczał i modlitwy odmawiane za niego przez niewinne dzieci.

Czy islam jest tolerancyjny?

Koran mówi: Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych.

Jednym z praw islamu jest ochrona statusu mniejszości, dlatego w całym świecie muzułmańskim można znaleźć miejsca kultu innych religii. Historia obfituje w wydarzenia potwierdzające tolerancję islamu: kiedy w 634 roku kalif Umar zdobył Jerozolimę, wydał edykt o wolności religijnej dla wszystkich wyznań w mieście. Prawo islamu pozwala również mniejszościom ustanawiać własne sądy i respektuje ich prawa rodzinne.

Kim jest Muhammad?

Muhammad urodził się w Mekce w roku 570, kiedy chrześcijaństwo w pełni się jeszcze nie rozprzestrzeniło w Europie. Ponieważ jego ojciec zmarł przed urodzinami, a matka krótko po nich, Muhammad wychowywał się u wuja ze szlachetnego plemienia Kurajszytów. W wieku dojrzałym zdobył sławę człowieka uczciwego, wielkodusznego i szczerego, którego ceniono jako pokojowego rozjemcę w sporach. Historycy podkreślają jego spokój i skłonność do rozmyślań
Muhammad był bardzo religijny i raził go upadek moralny społeczeństwa. Od czasu do czasu udawał się na medytacje do groty na górze Hira w pobliżu szczytu Dżabal al-Nur, "Góry Światła" w pobliżu Mekki.
Jak Muhammad stał się prorokiem i wysłannikiem Boga?
W wieku lat 40, podczas jednej z medytacji, Muhammad otrzymał pierwsze objawienie boże poprzez Anioła Gabriela. Treść tego objawienia, które trwało dwadzieścia trzy lata, zapisano w księdze zwanej Koranem.
Gdy tylko Muhammad zaczął przekazywać słowa usłyszane od Gabriela i głosić prawdę objawioną mu przez Boga, na niego samego i małą grupę jego zwolenników spadły ciężkie prześladowania, które doszły do takiej gwałtowności, że w 622 roku Bóg nakazać im wyjechać. Od tego wydarzenia, hidżry czyli "wędrówki," podczas której opuścili Mekkę i udali się do miasta Medyna (wtedy zwanego Jasrib), rozpoczyna się kalendarz muzułmański. Po kilkunastu latach Prorok i jego wyznawcy wrócili do Mekki, wybaczyli swoim wrogom i ustanowili religię islamu. Jeszcze zanim Prorok zmarł w wieku 63 lat, większa część Arabii była już muzułmańska, w ciągu stulecia po jego śmierci islam rozprzestrzenił się na świat, sięgając na Zachodzie Hiszpanii, a na Wschodzie Chin.

Odłam Islamu

Rafida czyli tzw. szyici są odłamem, który: -odrzuca wiarygodne zbiory hadisów, np. Al-Buchari, Muslim czy tez Abu Daud. -obraża Sahaba, tzn. towarzyszy Proroka (p.z.n.), np. Abu Bakra, Omara. -uznaje małżeństwa na czas, nawet na godzinę za dozwolone. W Iranie istnieją, utworzone przez władze państwowe specjalne ”Domy Czystości”, gdzie po wejściu, podpisaniu umowy np. na dwie godziny i uiszczeniu opłaty można odbywać z wybraną kobietą stosunki seksualne. -podczas szyickiej Aszury praktykuje się biczowanie, a wiec samookaleczenie, co jest zabronione przez Koran i Sunne Proroka (p.z.n.), Przywódcom szyitów, np. Chomeiniemu, buduje się specjalne mauzolea, co jest formą szirku, a wiec bałwochwalstwa. Łącznie z Koranem recytują szyici swój tafsir, czyli komentarz, co jest bida, a więc innowacją sprzeczną z Islamem (vide: publikacja szyickiej organizacji WABIL pt.:”Do the Shi’ah believe in a Different Qur’an?”). Jest wiele innych dowodów zejścia Rafida /szyitów z Prostej ścieżki ale insz'allah już powyższe dowody wystarczą aby tą błędną doktrynę odrzucić.

Czy islam i chrześcijaństwo mają różne korzenie?

Nie. Razem z judaizmem islam i chrześcijaństwo wywodzą się od proroka i patriarchy Abrahama, a prorocy tych religii są potomkami jego synów: Muhammad - najstarszego Izmaela, zaś Mojżesz i Jezus - Izaaka. Abraham założył osadę, która dziś zwie się Mekką oraz zbudował świątynie Al-Kaba, w kierunku której muzułmanie zwracają się podczas modlitwy.

Co muzułmanie myślą o Jezusie (pokój z Nim)?

Muzułmanie szanują i czczą Jezusa oraz oczekują jego powtórnego przyjścia. Uważają go za jednego z najważniejszych wysłanników Boga. Muzułmanin nigdy nie wypowie imienia "Jezus" bez dodania: "pokój niech będzie z Nim." Koran potwierdza jego cudowne narodziny (w rozdziale o nazwie "Maryja"), a Marię uważa za niepokalaną Dziewicę.
Koran tak opisuje zwiastowanie:
42 I oto powiedzieli aniołowie:
"O Mario!
Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie
i uczynił cię czystą,
i wybrał ciebie ponad kobietami światów.
(...)
45 Oto powiedzieli aniołowie:
"O Mario!
Bóg zwiastuje ci radosną wieść
o Słowie pochodzącym od Niego,
którego imię Mesjasz,
Jezus, syn Marii.
On będzie wspaniały na tym świecie
i w życiu ostatecznym,
i będzie jednym z przybliżonych.
46 I będzie przemawiał do ludzi
już w kołysce, a także jako mąż dojrzały;
i będzie wśród sprawiedliwych."
47 Ona powiedziała:
"O Panie mój!
Jakże będę miała syna,
skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?"
Powiedział:
"Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce!
Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy,
to tylko mówi: "Bądź!"
- i to się staje."

Rodzina Imrana(3;42, 45-47)

Jezus przyszedł na świat dzięki tej samej mocy, która stworzyła Adama:
59 Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam:
On stworzył go z prochu,
a następnie powiedział do niego:
"Bądź!" - i on jest.

Rodzina Imrana(3;59)

Ani Muhammad, ani Jezus nie przyszli by zmieniać wiarę w Jednego Boga, głoszoną przez wcześniejszych proroków, lecz by ją potwierdził i odnawiał.
W Koranie Jezus mówi:
50 Ja przychodzę potwierdzić
prawdziwość tego, co było przede mną w Torze,
i aby uczynić dla was dozwolonym
część tego, co wam było zakazane.
Przyszedłem do was ze znakiem
pochodzącym od waszego Pana.
Bójcie się Boga i słuchajcie mnie!

Czy małżeństwo muzułmańskie jest podobne do chrześcijańskiego?

Muzułmańskie małżeństwo nie jest sakramentem lecz zwykłą, umową prawną, w której obie strony mogą zamieszczać swoje warunki. Rytuał ślubu różni się w zależności od kraju. Rozwody nie są częstym zjawiskiem jakkolwiek nie są w ostateczności zakazane. Według islamu żadna dziewczyna nie może być zmuszona do poślubienia kogoś wbrew swej woli, choć jej rodzice zwykle podpowiadają wybór, który uważają za najlepszy.

Pozycja kobiety w islamie:

Islam traktuje kobietę, pannę czy zamężną, jako osobę posiadającą pełność praw, łącznie z prawem posiadania i rozporządzania majątkiem i zarobkami. Wiano pana młodego dla panny młodej należy wyłącznie do niej, poza tym zwykle pozostaje ona przy własnym nazwisku rodowym. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni ubierać się skromnie i z godnością; tradycyjne stroje kobiece w niektórych krajach są często wyrazem lokalnych obyczajów.

Czy muzułmanin może mieć wiele żon?

Islam został objawiony wielu społecznościom i na przestrzeni dziejów zaakceptował wiele różnych obyczajów. Okoliczności posiadania drugiej żony mogą być uzasadnione ale prawo do tego, według Koranu, posiada tylko ten, który jest wiernym i sprawiedliwym mężem

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: janusz » 02 lutego 2011, 18:50

Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo islam od słowa salām – pokój. Był początkowo religią ludów arabskich, jednak szybko rozprzestrzenił się na inne narody. Początkowym celem islamu i nauczania proroka Mahometa było połączenie wszystkich ludów arabskich w jedną wielką rodzinę muzułmańską (arab. muslim ajadani), jednak z czasem rozprzestrzenił się na cały świat. Obecnie liczba muzułmanów na świecie wynosi ok. 1,2 mld.
Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa (Muhammada, wielu muzułmanów uważa, iż imienia proroka nie tłumaczy się na inne języki), a za ostatnią objawioną księgę – Koran. Przed Mahometem Allah miał zesłać wielu innych proroków, wśród nich Adama, Abrahama (arab. Ibrahim), Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). Jednak zawarte w Koranie objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam jest uważany przez wyznawców za trzecią (po judaizmie i chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną. Jest obecnie drugą (po bahaizmie) najszybciej rozwijającą się pod względem liczby wiernych dużą religią światową.
Ortodoksyjny islam dzieli się na 3 główne odłamy: sunnicki (ok. 87 proc.), szyicki (ok 12 proc.) i charydżycki (ok. 1 proc.).

Symbole islamu
Właściwym symbolem islamu jest szahada napisana czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle. Znacznie częściej jednak jako symbol islamu traktuje się półksiężyc (arab. hilal). Zasadniczo, z historycznego punktu widzenia jest to niewłaściwe, gdyż półksiężyc był nie symbolem religii, a jedynie kalifatu. W świadomości społecznej jednak, także w krajach muzułmańskich, to właśnie hilal awansował do roli głównego symbolu tej religii i w charakterze tym występuje m.in. w heraldyce państw islamskich (np. w godłach i na flagach Malediwów, Pakistanu, Algierii, Turcji, Tunezji i in.), jak też – jako analogia do chrześcijańskiego krzyża – w symbolu Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Awatar użytkownika
Blad
Posty: 550
Rejestracja: 12 stycznia 2011, 20:33
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: Blad » 02 lutego 2011, 18:50

Muszę dodać że wielu,, wielu wyznawców islamu nie zna pochodzenia swojej religi,, a jest ona najmłodszą z religii obecnie panujących, bo pochodzi już z naszej ery. Początkiem Islamu jest ..... Stary testament.
Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste
Wędzonki, kiełbasa, szynka
http://www.smokedsausage.uk

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: janusz » 30 marca 2011, 19:13

Mahomet, Mahomed,Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib
urodzony 3 lipca 570, zmarł 8 czerwca 632) - prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Muzułmanie wierzą, że jest największym i ostatnim prorokiem jedynego Boga, Allaha, a święta księga islamu - Koran, została mu przekazana przez Boga w serii objawień. Używane w Polsce i większości krajów europejskich imię Mahomet wywodzi się z łaciny i w tej formie jest znane od średniowiecza. Wielu wyznawców islamu uważa jednak, że jedyną poprawną formą imienia proroka jest Muhammad, w tej postaci bowiem imię proroka jest wymawiane w języku arabskim. Forma ta przyjęła się obecnie również w krajach anglojęzycznych (formę Mahomet słowniki języka angielskiego uznają za archaiczną).

Mahomet określany jest często jako Wysłannik Allaha (ar. رسولﻠﻠه Rasulullah lub Rasul Allah). Po wspomnieniu imienia proroka muzułmanie zwyczajowo dodają słowa صلى الله عليه وسلم salla Allahu alajhi wa salām ("pokój z nim"). Od czasów późnego średniowiecza świat islamu zna również 201 "szlachetnych imion" proroka (al-asma asz-szarifa). Nadmierna cześć w stosunku do Mahometa jest zwalczana przez wahhabitów, sugerujących że jest to rozmywanie monoteizmu.

Obrazek
Mahomet podczas modlitwy przy Kaabie – ilustracja pochodzi z tureckiej książki z wieku XVI

Społeczno-polityczne tło działalności Mahometa
Mahomet nie był jedynym prorokiem działającym wśród Arabów na przełomie VI i VII w. Arabowie w tym okresie znajdowali się na etapie formowania feudalizmu, i w związku z zachodzącymi przemianami społecznymi wśród ludności pojawiło się wielu reformatorów, zarówno społecznych, jak i religijnych, oraz proroków, głoszących nowe religie, lub reformujących już istniejące. Najważniejszym spośród licznych konkurentów Mahometa był prorok Musajlima, a o fakcie, iż to religia Mahometa, a nie Musajlimy zatriumfowała na terenie Półwyspu, zadecydowała całodniowa, krwawa bitwa pod Jamamą, w której najważniejszy z konkurentów założyciela islamu zginął, a jego wojska zostały rozbite przez armię następcy Mahometa - Abu Bakra, dowodzoną przez Chalida ibn al-Walida.

Pod koniec VI w. n.e. ludność Półwyspu Arabskiego wyznawała po części rodzimą, politeistyczną religię, po części chrześcijaństwo, a po części judaizm (żydówką była m.in. pierwsza żona Mahometa - Chadidża). Silne były także wpływy zaratusztrianizmu, wywodzącego się z pobliskiego Iranu. Sam Mahomet przyszedł na świat w rodzinie wyznawców religii pogańskiej. Zaznaczyć należy, że zarówno lokalne chrześcijaństwo, jak i lokalny judaizm zawierały naleciałości pochodzące z lokalnych wyznań pogańskich. Wpływy wszystkich tych religii są wyraźnie widoczne w stworzonym przez Mahometa islamie.

Życiorys według źródeł muzułmańskich
Był członkiem plemienia Kurajszytów z rodu Haszymidów (ród Banu Haszim) zamieszkującego i handlującego w Mekce. Miał trudne dzieciństwo. Urodził się jako pogrobowiec - jego ojciec, Abd Allah ibn `Abd al-Muttallib, zmarł w trakcie wyprawy handlowej do Syrii zanim Mahomet przyszedł na świat, natomiast matka Amina - gdy miał 6 lat. Wychowanie przejęli wtedy: najpierw dziadek Abd Al-Muttalib, a następnie stryj Abu Talib, który był zamożnym kupcem.Z czasem, gdy dorastał, zaczął pełnić funkcję pomocnika karawan. Został zauważony i zatrudniony przez Chadidżę, zamożną kobietę, która handlowała na szlaku między Mekką i Syrią. Po jakimś czasie, już jako wdowa, ale wciąż zamożna kobieta, zaproponowała o 15 lat młodszemu Mahometowi ślub. Chadidża urodziła Mahometowi dwóch synów i córkę, z których wieku dorosłego dożyła jedynie córka - Fatima, będąca później żoną Alego - towarzysza Mahometa.

Okres mekkański 610-622
Rokrocznie Mahomet udawał się do pobliskiej jaskini Al-Hira, gdzie przez miesiąc oddawał się rozmyślaniom. W 610, w miesiącu zwanym ramadan (9. miesiącu księżycowego kalendarza) około 27 dnia, Mahomet ujrzał we śnie Dżibrila (archanioła Gabriela), który przekazał mu kilka wersów i kazał je recytować (stały się później początkiem 96. sury Koranu).

Mahomet zrozumiał, że Dżibril jest posłannikiem Boga i stopniowo, w miarę kolejnych objawień, zaczynał też rozumieć, że jemu samemu przypadła rola proroka i pierwszego misjonarza nowej monoteistycznej wiary, islamu.

Pierwsze objawienia miały miejsce w jaskini, ale kolejne zdarzały się już w miejscach publicznych i trwały nieustannie aż do śmierci Mahometa w 632 roku. Na ich podstawie - przekazywanych ustnie, potem spisywanych - powstała święta księga islamu, Koran.

Spośród nich wyróżnia się objawienie składające się z dwu etapów Al-Isra (arab. podróż nocna) i Al-Miradż (arab. wniebowstąpienie). W "nocnej podróży" Mahomet udał się na stworzeniu Buraku z Mekki do Jerozolimy. Tam dostąpił wniebowstąpienia ze wzgórza, na którym stała niegdyś Świątynia Jerozolimska i w trakcie spotkania z Bogiem uzyskał wskazówki, jak mają wyglądać podstawowe rytuały muzułmanów. W miejscu wniebowstąpienia stoi dziś Kopuła na Skale.
Należy wspomnieć w tym miejscu, że zarówno chrześcijaństwo, judaizm jak i jeszcze jedna monoteistyczna religia - zaratusztrianizm, były w tym czasie obecne w Arabii. Mahometowi nie były obce idee, nauka i cała tradycja biblijna, którą mógł poznać dzięki chrześcijanom i żydom mającym swoje wspólnoty, co prawda niewielkie, także w Mekce[potrzebne źródło].

Chadidża podtrzymywała duchowo Mahometa w jego prorokowaniu (on sam był ponoć zrazu podejrzliwy i przypisywał "głosy" Szatanowi), stała się też pierwszą wyznawczynią nowego objawienia. Kolejnymi wyznawcami byli inni bliscy Mahometa oraz przypadkowi ludzie. Stopniowo wiara rozprzestrzeniała się poza ten krąg.

Już bardzo wczesny islam głosił równość ludzi wobec Boga - ideę chętnie podchwytywaną przez biedotę. Część wczesnych objawień jest jawnie wymierzona w stronę bogatych (w domyśle: kupców kurajszyckich), a groźbę ma stanowić gniew Boga w dniu Sądu Ostatecznego. Dogmat o jedyności Boga stanowił zaś podstawę do stworzenia wspólnoty (po arabsku umma), która obejmowałaby wszystkich wiernych, nazywanych odtąd muzułmanami (arab. muslim, poddający się woli boga).

Pojawieniem się i rozwojem nowej wiary zaniepokojona była arystokracja Mekki, z jednej strony z powodu jawnych ataków Mahometa, a z drugiej w obawie przed upadkiem kultów politeistycznych, który spowodowałby utratę znaczenia religijnego i ekonomicznego Mekki będącej dużym centrum pielgrzymkowym. Z tych powodów arystokraci z Mekki zaczęli prześladować wyznawców nowej religii.

Około 615-617 Mahomet, by chronić swoją niewielką gminę, wysłał ją na emigrację do Abisynii, tzw. mała hidżra. Ówczesny chrześcijański władca Etiopii przyjął ich życzliwie.

W tym czasie Mahomet stracił oparcie w bliskich - umarła Chadidża oraz stryj Abu Talib; prorok poczuł się zmuszony do podjęcia walki.

Rozpoczął rozmowy z mieszkańcami Jasribu, miasta leżącego na północ od Mekki, nazwanego później Medyną. Medyńczycy okazali się przychylniejsi islamowi od mieszkańców Mekki, gdyż znajdowali się już wśród nich wyznawcy innej monoteistycznej wiary - żydzi. Mahomet stał się arbitrem między skłóconymi plemionami Jasribu (plemiona Al-Aus i Al-Chazradż).

Okres medyński 622-632
W 622 zakończono rozmowy, nastąpiła stopniowa, ale kończąca się w tym samym roku, emigracja muzułmanów z Mekki do Jasribu. Ten ważny dla wyznawców islamu moment nazywany jest hidżrą (wywędrowaniem), a sam Jasrib zaczął być od tego momentu nazywany Medyną (arab. Madinat an-Nabi), czyli miastem Proroka (według potocznej etymologii).

Mahomet organizując w Medynie gminę wyznaniową reformował także i całe miasto. Wtedy powstała tzw. Konstytucja medyneńska, regulująca prawa wszystkich grup mieszkających w Medynie, w szczególności zapewniająca im respektowanie tradycyjnych praw zwyczajowych. Jednak obok poszanowania tradycji pojawił się też zapis, że w przypadku przewlekłych sporów ostatecznymi "rozjemcami" powinni być Bóg i jego prorok.

Przypuszcza się, że Mahomet zabiegał o status proroka także wśród żydów i chrześcijan, a sobie wyznaczał rolę odnowiciela istniejących monoteizmów. Zabiegi te zakończyły się jednak fiaskiem. Mahomet, pragnąc by Mekka była najważniejszym miastem nowej religii, a także prawdopodobnie z chęci zemsty za upokorzenia, które spotkały go ze strony ziomków - Kurajszytów, rozpoczął walkę z Mekką.

W 624 odbyła się pierwsza bitwa z mekkańczykami w okolicy Badr (około 1000 mekkańczyków zostało pokonanych przez około 300 medyneńczyków) - o tej bitwie mowa w ósmej surze Koranu, według którego muzułmanów wsparły zastępy anielskie.

Stoczono wiele kolejnych bitew; najmniej pomyślna dla Mahometa była bitwa z 625 roku stoczona koło Uhud. Wielu ludzi proroka zginęło, a on sam został ranny. Ze względu na straty w ludziach prorok wprowadził wielożeństwo - muzułmanie mogli przyjąć do czterech żon, aby zaopiekować się wdowami.

W jednej z bitew, w 627, Medyna oblężona była przez mekkańczyków; miasto udało się obronić dzięki użyciu rowu obronnego (po raz pierwszy w historii militarnej Półwyspu Arabskiego).
Bitwy te stanowiły okazję do wysuwania oskarżeń o zdradę w stosunku do kolejnych żydowskich plemion zamieszkujących Medynę. Dwa z nich zostały wygnane, trzecie, Banu Kurajza, wymordowane. Jest to okres, gdy nieustannie rósł autorytet religijny i społeczny Mahometa, który wykazuje się zręcznością negocjacyjną, a treść jego objawień zaczęła mieć charakter coraz bardziej praktyczny i dotyczy zasad życia społecznego, prawa karnego, a także obowiązków plemion podbitych. W tym okresie należy też szukać podwalin pierwszego państwa muzułmańskiego

Obrazek
Wniebowstąpienie Mahometa (Rashid al-Din Historia powszechna wiek XIV)

Powrót do Mekki
W 628 obie strony zmęczone walką zawarły pokój w Al-Hudajbijji - Mahomet mógł wkroczyć do Mekki, ustanowione też zostały prawa jej mieszkańców oraz prawa muzułmanów-pielgrzymów.

Pokój z Mekką umożliwił Mahometowi podejmowanie innych wypraw wojennych i rozszerzanie strefy wpływów nowej wiary. Mahomet podbił wiele oaz na Półwyspie Arabskim, w tym wiele żydowskich. Próbował złupić także ośrodki handlowe w należącej do Bizancjum Palestynie, jednak bez większych sukcesów.

W 632 Mahomet ostatecznie opanował Mekkę zacierając ślady politeistycznych wierzeń, potem odbył triumfalną pielgrzymkę, która okazała się jego ostatnią i nazywana jest z tej racji pielgrzymką pożegnalną (hadżdż al-wada) - trzy miesiące później Mahomet zmarł.

Prorok nie pozostawił testamentu - w szczególności nie określił swojego następcy, który przewodziłby wspólnocie, którą stworzył. Pierwszym następcą Mahometa (kalifem) został teść Mahometa, Abu Bakr, ojciec jego ukochanej żony Aiszy (po śmierci Chadidży Mahomet żenił się jeszcze wielokrotnie). Z wyborem tym zgadzała się niemal cała wspólnota.

Obrazek
Mahomet wzlatujący do nieba na Buraku w podróż o nazwie Miradż - miniatura perska z połowy XVI w.

Dokumenty historiograficzne
Wśród źródeł, na które powołują się badacze życia Mahometa, na pierwszym miejscu jest oczywiście Koran, jednak z punktu widzenia historyka ma on ograniczoną wartość - o życiu Mahometa można się dowiedzieć jedynie z aluzji. O wiele cenniejszym i bogatszym są hadisy - przypowieści o życiu proroka, mające podsuwać muzułmanom konkretne wzory do naśladowania. Wiele hadisów najprawdopodobniej wymyślono jednak po śmierci Mahometa.

Biografie Proroka pisano już w VIII wieku. Z tamtego okresu pochodzi zaginione dzieło Ibn Ishaka - do naszych czasów dotrwała wersja z początku IX wieku w redakcji Ibn Hiszama. Inni biografowie to m.in.: Al-Wakidi, Ibn Sad (opracowania z początku IX wieku), At-Tabari (biografia z początku X wieku). Autorzy tych dzieł na pewno korzystali z wcześniejszych kompilacji oraz z przekazów ustnych i przy ustalaniu prawdopodobieństwa podanych faktów należy pamiętać, że do piszących mogły dotrzeć już zniekształcone informacje.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mahomet

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: janusz » 21 września 2014, 00:17


Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: janusz » 07 maja 2015, 15:30


https://www.youtube.com/watch?v=DAGJxL3IdtI

Opublikowany 09.12.2014
Koran – tłusta księga pisana dziwnymi kreskami i kropkami arabomuzułmanów, która jasno wskazuje każdemu wyznawcy m. in. jak często się myć, którą ręka podcierać. Słowo Koran pochodzi od staropijackiego dialektu i oznacza „karać, a w szczególności kobiety”. W Koranie nigdzie nie jest napisane że należy bić kobietę, ale napisane jest „Kobieta zawsze stoi za wielbłądem”, a on jak to zwierzę często kopie. Dlatego też można według świętej księgi Koranu kopać kobiety. Z racji że nie wiadomo czy wielbłąd ma ręce, czy też nogi, albo które kończyny to które dokładnie, to dla zasady można kobiety bić też pięściami, ale nigdy z bańki. Wielbłąd nigdy nikogo nie uderzył z bańki. W Koranie nigdzie nie jest napisane, że kobiecie nie wolno się uczyć, ale słowo „uczyć” w języku arabskim jest blisko spokrewnione ze słowem „zdradzić”. A żaden Arab nie chce, żeby żona go zdradzała, dlatego też na wszelki wypadek nie wolno się kobietom uczyć. W Koranie nigdzie nie jest napisane, że kobieta musi nosić chustkę na twarzy, ale arabskie kobiety są włochate i brzydkie, dlatego też Europejczycy są wdzięczni że mimo braków w Koranie, Arabowie stworzyli przypis do Koranu, który tak bardzo pomaga w nawiązaniu dobrych stosunków między narodem, a resztą świata cywilizowanego.

Koran mówi, że każdy mężczyzna może mieć aż cztery kobiety. Arabowie nigdy nie mogli zrozumieć tego ograniczenia.

Koran mówi że po śmierci w imię Allacha, gdy z ręki Araba zginą innowiercy, każdy w raju dostanie 72 dziewice. Koran nie mówi, czy chodzi o kobiety dziewice. Koran nie mówi, co robić, gdy dziewice się już znudzą. Koran nie mówi, dlaczego na ziemi trzeba się kochać z czterema kobietami, a w niebie z siedmioma dziewicami. I dlaczego wszędzie te limity.

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Czym jest Islam dla Chrześcijan

Post autor: janusz » 03 września 2015, 13:42


ODPOWIEDZ