Krzyż jerozolimski

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Krzyż jerozolimski

Post autor: janusz » 18 maja 2013, 23:18

Krzyż wszystkich wyznań
Krzyż jerozolimski jest jedynym krzyżem uznanym przez wszystkie kościoły chrześcijańskie. Jego bogata symbolika wpisuje się w równym stopniu w historię kościoła katolickiego, co prawosławnych i protestanckich. Do dziś jest wyłącznym symbolem dwóch zakonów – greckich i łacińskich bożogrobców, prawdziwego symbolu ekumenizmu. Krzyż jerozolimski na początku XXI wieku stał się amuletem i symbolem równie popularnym, co [...]

Obrazek

Krzyż jerozolimski jest jedynym krzyżem uznanym przez wszystkie kościoły chrześcijańskie. Jego bogata symbolika wpisuje się w równym stopniu w historię kościoła katolickiego, co prawosławnych i protestanckich. Do dziś jest wyłącznym symbolem dwóch zakonów – greckich i łacińskich bożogrobców, prawdziwego symbolu ekumenizmu.
Krzyż jerozolimski na początku XXI wieku stał się amuletem i symbolem równie popularnym, co chiński symbol równowagi. Oznaczać ma duchową doskonałość i ową równowagę, którą dał światu Jezus umierając w Ziemi Świętej.
Duży krzyż laskowany, w którego kątach umieszczone są cztery małe równoramienne krzyże greckie obrała sobie za symbol Kustodia Ziemi Świętej już na początku drugiego tysiąclecia naszej ery. Pięć krzyży oznaczało Jerozolimę i cztery królestwa uczestniczące w wyprawach krzyżowych – Niemcy, Francję, Królestwo Obojga Sycylii oraz Anglię. Na płaszczyźnie duchowej krzyż symbolizuje zaś pięć ran Chrystusa.
W czasach panowania chrześcijan w Ziemi Świętej krzyż szybko stał się symbolem obrońców Grobu Świętego. Symbolem, który niósł nadzieję Chrześcijanom będąc jednocześnie postrachem dla wojsk Saladyna.
Do dzisiaj czerwony krzyż na białych płaszczach noszą dwa zakony – grecki i katolicki. Oba korzeniami sięgając czasów Gotfryda z Bouillon, władcy Królestwa Jerozolimy, który utworzył zakon Ordo Canonicorum Regularium Custodum Sacrosant Sepulchri Domini Hierosolymitani i powołał przy nim kapitułę rycerzy.
Po upadku Królestwa Jerozolimy, zakon rozwijał się w Europie, gdzie bożogrobcy szerzyli kult Grobu Pańskiego i organizowali nabożeństwa pasyjne (czyli pierwszą formę postantycznego teatru) oraz prowadzili działalność charytatywną. Po upadku Konstantynopola patriarcha Jerozolimski Atanazy przybył do Konstantynopola do Mohameda II i otrzymał od niego dokument potwierdzający zwierzchność Prawosławnego Bractwa Obrońców Bożego Grobu nad świętymi miejscami. W tym czasie zaś bractwo łacińskie przeżyło poważny kryzys. Papież Innocenty VIII inkorporował bożogrobców do zakonu Kawalerów Maltańskich. Zakon bożogrobców został zniesiony w większości krajów europejskich, przetrwał jednak m.in. w Hiszpanii i Polsce.
Przez wieki Obrońcy Bożego Grobu kontynuowali opiekę nad Bożym Grobem, dzieląc się przy tym z Kościołem ormiańskim i łacińskim. Prawosławni rycerze Bożego Grobu byli prawnie uznani także przez władze tureckiego Imperium. Obecnie prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III jest Mistrzem, Przewodniczącym, Gubernatorem i Hegemonem mniszego Bractwa Bożego Grobu i rycerskiej kapituły prawosławnych Obrońców Bożego Grobu. Protektorem bożogrobców jest patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Wśród rycerzy są prezydenci Rosji Władimir Putin i Borys Jelcyn,prezydent Białorusi Łukaszenka, patriarcha Moskwy Aleksiej II.
Katolicka odnoga bożogrobców posługująca się tym samym herbem jest stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie związanych ślubami zakonnymi i działa w 40 krajach, a jego wielkim mistrzem jest kardynał John Patrick Foley, który jest byłym bliskim współpracownikiem Jana Pawła II oraz ks. kardynała Dziwisza, z którym razem otrzymali nominacje biskupie oraz osobiste arcybiskupów. Od dwóch lat kardynał nosi tytuł Pro-Wielkiego Mistrza zakonu. Bożogrobcy formalnie powrócili do Polski w latach 90. ub. wieku. W wyniku wieloletnich starań polskiej emigracji, w 1995 r. mianowano Kardynała Józefa Glempa Wielkim Przeorem i utworzono zwierzchnictwo bożogrobców w Polsce.

Napisane przez: Pawel Pietkun

http://3obieg.pl/krzyz-wszystkich-wyznan/

ODPOWIEDZ