Egipt - Kraina bogów

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Egipt - Kraina bogów

Post autor: janusz » 12 stycznia 2016, 20:52

https://www.youtube.com/watch?v=qxenXFmZEzw

Dla starożytnych Egipcjan religia była najważniejszą częścią życia. Nie tylko określała ich związki z ziemią i królem, ale też prowadziła do zrozumienia siebie i otaczającego świata.

Mieszkańcy Delty Nilu całą swą uwagę koncentrowali nie na życiu doczesnym, lecz na życiu wiecznym, nie szczędząc sił i pieniędzy na budowę grobowców i świątyń. Wzniesione przez nich kompleksy świątynne przypominały rezydencje władców, tyle tylko że przeznaczone były dla bogów.

Egipska wizja życia pozagrobowego do dziś fascynuje i zaciekawia. Wiara w to, iż po śmierci ciało jest potrzebne człowiekowi do odrodzenia się w zaświatach, sprawiła, że starano się zachować cielesną powłokę zmarłego w jak najlepszym stanie. Tajemnicze, często szokujące rytuały mumifikacji stale rozbudzają wyobraźnię nie tylko badaczy, ale filmowców czy autorów powieści.

Z nadejściem chrześcijaństwa i islamu wierzenia starożytnych Egipcjan oficjalnie zostały zastąpione nowymi religiami. Jednak dawne, głęboko zakorzenione rytuały i obyczaje nadal były żywo obecne nad Nilem. Często wpływały na nową religię. Obrzędy pogańskie przechodziły na grunt chrześcijański czy muzułmański, stając się częścią miejscowej, ludowej religijności. Starożytnych egipskich zaklęć używano jeszcze w średniowieczu.

W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrodyi wykorzystując jej bogactwa, osiągnęły wysoki poziom cywilizacyjny.
Wiedza starożytnych (zwłaszcza nauki ścisłe, technika), organizacja państwa, prawo, i kultura materialna (m.in. sztuka, literatura) i duchowa (np. systemy religijne, refleksja filozoficzna) fascynują nas i zadziwiają. Położyły one podwaliny naszej cywilizacji.
Jak doszło do powstania tak wspaniałych dzieł? Kto przyczynił się do wypracowania idei i pojęć, którymi posługujemy się do dziś? W co wierzyli starożytni i jakimi wartościami kierowali się w życiu? Jak funkcjonowały starożytne imperia? Kim byli ludzie potrafiący z mądrością kierować tak wielkimi społecznościami? Na te i inne pytania odpowiemy w serii książek prezentujących wybrane starożytne cywilizacje.

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Egipt - Kraina bogów

Post autor: janusz » 29 lipca 2016, 15:54

Religia Egiptu

Religia w Egipcie odgrywała jedną z najważniejszych ról. Istniała tam wiara w politeizm, czyli wiara w wielobóstwo, powiązania miedzy poszczególnymi bóstwami jest bardzo skomplikowana a czasem absurdalna, ale starożytni się tym nie przejmowali dla nich była ważna sama wiara i idea bóstwa.

Zacznijmy od początku, bo na początku był chaos.. Egipski chaos jak wierzono dawniej miał konsystencję płynną, skąd zrodziło się często spotykane określenie praocean lub Nu. Obecny świat jednak nie zastąpił Nu, lecz jest nim otoczony.

Nu zawierał w sobie zalążki wszystkich elementów, z jakich maił powstać i składać się świat, łącznie z jego przyszłymi granicami przestrzennymi: tak zwanym górnym i dolnym niebem. Była to, zatem jakby odwieczna pramateria, zawierająca potencjalną energię twórczą, lub- immanentnego ducha- demiurga, czy Wielkiego Boga, który przed przystąpieniem do akt kreacji musiał uzyskać świadomość samego siebie. Oczywiście w każdym lokalnym systemie kosmogonicznymowego demiurga utożsamiano z głównym bóstwem tego ośrodka, w którym system ten powstał; np. w Memfis będzie to Ptah, w Heliopolis Atum, w Tebach Amon itd. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich kosmogonii był jedynie praocean- Nu.

W przedstawieniach ikonograficznych był on ukazywany jako mężczyzna w dwojaki sposób. Czasem wynurzony do połowy ciała z wody oburącz unosi łódź lub dysk słoneczny, czasem siedzi na własnych nogach z obwisłymi piersiami i brzuchem trzymając w ręku gałąź palmową z licznymi nacięćami. Jedno nacięć oznacza jakiś okres np. rok a Nu trzyma gałąź z wieloma nacięćami symbolizujące nieskończoność, wieczność, czyli milion, dlatego Nu nazywany jest również Bóstwem Milionów lat- Hah.

Ważną role w religii Egiptu odgrywał Nil, całe życie toczyło się wokół niego. Dzięki niemu ludzie żyli w dobrych warunkach i mogli przetrwać na pustyni. Ten ważny element Egipcjan był jednym z głównych źródeł inspiracji myśli teologicznej starożytnego Egiptu

Obrazek Rycina przedstawiająca głównych bogów egipskich

Całe życie było uzależnione od jego wylewów, był to jakby wielki kosmiczny zegar regulujący czas w obrębie egipskiego roku. Pierwszy dzień pory wylewu był zarazem dniem Nowego Roku, a zatem rok egipski zaczynał się jakby od powrotu kraju pierwotnego stanu- Nu. Trzeba przy tym zaznaczyć ze dla Egipcjan kraj oznaczał zarazem świat, przed wielkimi podbojami Egipcjanie nie mieli pojęcia o innych krajach i cywilizacjach. Słowem Egipt był całym światem, a wszystko, co znajdowało się poza nim należało do strefy nieuporządkowanej- chaosu. Świat powstał niegdyś po przez wynurzenie się z praoceanu, ale nie zniknął tylko otacza świat. Co więcej nieustannie zagraża mu ponowne wchłonięcie i chwila taka kiedyś nadejdzie. Dlatego też Egipcjanie przywiązywali tak dużą wagę do obserwowania natury, wpatrując się w niej wszelkich przejawów powracającego praoceanu bądź to powracającego chaosu.

Przejawów tych było bardzo wiele wspomniany już wylew Nilu, natura dawała każdego ranka, dnia, roku dowody, iż akt stworzenia powtarzał się nieustannie. W celu wyjaśnienia tego założenia stworzono w Egipcie wiele złożonych koncepcji teologicznych wrastających do rangi mitów i religii.

Autor: johnythegreat

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Egipt - Kraina bogów

Post autor: janusz » 26 listopada 2016, 23:43

Wielcy Egipcjanie - Ramzes

https://www.youtube.com/v/F_E1LNB87G4

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Egipt - Kraina bogów

Post autor: janusz » 08 lutego 2017, 21:49

Egipt - Wielka Świątynia Słońca w Karnaku

https://www.youtube.com/watch?v=p90J4QXfJG8


Teby w czasach XVIII dynastii były stolicą kraju i zarazem głównym ośrodkiem religijnym Egiptu. Na wschodnim brzegu Nilu, w Karnaku i Luksorze, władcy Nowego Państwa wznieśli wspaniałe świątynie poświęcone Amonowi.

W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrodyi wykorzystując jej bogactwa, osiągnęły wysoki poziom cywilizacyjny.
Wiedza starożytnych (zwłaszcza nauki ścisłe, technika), organizacja państwa, prawo, i kultura materialna (m.in. sztuka, literatura) i duchowa (np. systemy religijne, refleksja filozoficzna) fascynują nas i zadziwiają. Położyły one podwaliny naszej cywilizacji.
Jak doszło do powstania tak wspaniałych dzieł? Kto przyczynił się do wypracowania idei i pojęć, którymi posługujemy się do dziś? W co wierzyli starożytni i jakimi wartościami kierowali się w życiu? Jak funkcjonowały starożytne imperia? Kim byli ludzie potrafiący z mądrością kierować tak wielkimi społecznościami? Na te i inne pytania odpowiemy w serii książek prezentujących wybrane starożytne cywilizacje.

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1181
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Egipt - Kraina bogów

Post autor: janusz » 10 września 2018, 22:33

Mity egipskie Ozyrys i Izyda, gnoza.

https://www.youtube.com/watch?v=6Z1h313dRiM

Opublikowany 21 gru 2017

ODPOWIEDZ